Sąmoningumo ir meilės visuomenė

 

Meilė, atsakingumas, draugystė ir pagalba vienas kitam yra esminės sąlygos sąmoningumu grįstos visuomenės kūrimui. Įvairių visuomenės sluoksnių integravimas, bioenergetika, natūrali produkcija, ekologiškas maistas, vegetariškumas, sportas, aktyvus laisvalaikis, meditacija ir dar daug kitų dedamųjų, kuriuos apžvelgsime.

Reguliavimas ar laisvė? Ir to ir to šiek tiek reikia. Su draudimais atsargiai reikia elgtis, kad nebūtų pažeista asmens galimybė rinktis. Kas liečia viešas erdves, reuguliavimai dera, kad būtų stipresni, tačiau privačiose turėtų būti reguliuojama mažai arba apskirtai nesikišama valstybės lygmeniu (t.y. su įstatymais) (kol tai nedaro žalos kitam asmeniui žinoma). Kas kita skatinimas. Skatinti šias vertybes, kuriomis bus grindžiama šioji visuomenės santvarka yra netgi labai pageidautina.

Meilė – kriterijų kriterijus. Iškilus skubiam svarbiam klausimui, į jį atsakyti visuomet reikėtų remiantis meilės kūrimu. Klausiti derėtų šitaip – ar sprendimas A sukuria daugiaumeilės? Ar sprendimas B? Visos skolos, kerštai, įstatymai, įsipareigojimai – visa tai turi būti atidedami į šalį prieš meilės vibraciją. Ta paprasta tiesa vadovaudamiesi, gana greitai žmonės pamatys, kad teismas vis priima sprendimą A esamose aplinkybėse, o ne B, nors įstatymas rašo B derėtų. Tai gal įstatymui jau metas keistis?!

Kaip meilė išsprendžia daugelį dalykų?

Meilė, kaip ir dėkingumas, atjauta, yra aukštos vibracijos energija. Žmogus būdamas šiose būsenoje visų pirma jausis laimingas. Taigi sumažėja šansas, kad bus įlinkęs į alkoholį, azartinius lošimus. Save žalotis taip pat daug kam bus atgrasu. Meilės bangoje yra daug įdomesnių, džiugesį teikiančių užsiėmimų. Aukšta vibracija savaime transformuoja negatyviasias. Su sąmoningumu išmokus perdirbti, transformuoti savas traumas, negatyvius patyrimus, nebeliks dėl ko kaltinti kitus ar kelti riaušes, maištus.

Draudimai padėti gali tik pradžioje (nelaužyk medžio, neužvožk žmogui), bet kai esi aukštoje vibracijoje, nebelieka prasmės drausti. NEs nebėra kas nori nusikalsti. Klaidas žinoma darome visi. Mokymasi iš jų tada galima palikti pačiam žmogui spręsti arba su visuomenės pagalba padėti iš bėdos išlipt. Bet ginkdie ne BAUSTI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano kompetencijos.
Iš žemiškų kompetencijų esu ir psichologas ir sociologas, ir informatikos, technologijų srityje praleidau kelis dešimtmečius, mano (pirmoji veikla iš kurios uždirbau buvo paties surenkami kompiuteriai, man būnant 15 :)). Fizikos žinios, ypač kvantinės fizikos buvo mano domėjimosi viršūnė. Ir iki šiol ši aistra gyva širdyje. Veiklos organizavimo mokiausi turėdamas dvi savo įkurtas įmones. Nesu VISŲ reikalų ekspertas. Būtų kvaila jeigu sakyčiau kad esu. Tam neužteks jokio vieno gyvenimo, kad ir kokius gabumus jis turėtų. 
Bioenergetinės žinios elegantiškai įkvepia, apibendrina ir nuveda optimalia kryptimi.
Tad pateikiu toliau savo matymus, manymus ir IDĖJAS. Jeigu rezonuoja – vystykime jas kartu.

Išsilavinimas, švietimas

Energetinio išsilavinimo pagrindai

Svarbu kad kiekvienas visuomenės dalyvis savarankiškai gebėtų atskirti aukštas vibracijas nuo žemų – tuo pačiu tiesą nuo melo, darną nuo destrukcijos ir t.t. Tai pasiekiama energetinio išslavinimo pagrindais. Intuiciją turime kiekvienas, metas ją pradėti lavinti nuo mažų dienų. Nors ir suaugęs puikiai gali ja pasinaudoti. Tereikia norėti ir trupučio pastangų.

Mokyklose

turi būti palaipsniui pereita nuo faktų mokymosi prie:

 • Analitinio mąstymo skatinimo, savarankiškumo
 • Savitarpio pagalbos mokymo
 • Gerumo, meilės vertybių, mokymosi aukšto vibracinio lygmens procesuose ir temose
 • Visatos dėsnių pagrindų
 • Ekonominių įgūdžių investavimui ir finansinei perspektyvai kurti
 • Bazinių išgyvenimo pagrindų kūrimo – pradedant tuo kaip susimokėti mokesčius, surasti darbą ir baigiant tuo kaip atsakingai ir pagarbiai elgtis su kitu visuomenės nariu.
 • Profesiniai dalykai neprivalomi, bet jie nuo 5-6 klasės galimai prijungiami kaip savanoriškai pasirenkami moduliai.
 • Didesnis dėmesys sritims kurios dominuos po 20-30 metų – programavimas, robotika, dirbtinio intelekto procesai, save išlaikanti energetika, veganiški ūkiai ir kitos
 • Mokymosi procesas turi būti lengvas, žaismingas, įtraukiantis
 • Pasitelkiama Scrum ir kitos inovatyvios metodikos, paruošiančios jauną žmogų 21 amžiui, skatinančios besimokančiuosius PAČIUS organizuotis savo mokymosi procesą. Suvokdami kad yra atsakingi už save, jie tokius gabumus savyje atranda, taip įsitraukia, kad mokytojui belieka stebėti ir iš džiugesio ašara nurieda.
 • Namai tai ne mokyklos instancija. Namuose turi būti bendraujama, žaidžiama, tad “namų darbai” turi būti pakeisti tobulesniu mokymosi procesu, kaip Skandinavijos šalyse.

Turi būti peržiūrėtas poreikis mokintis mokykloje 12 metų. Dažnas jaunas gabus žmogus jau nuo 15-16 metų imasi savarankiškos veiklos, savo verslo kūrimo, eksperimentavimo. Tad jam turi būti sudaryta galimybė tai derinti su mokslais. Esminis kriterijus – vidinė aistra, pakylėjimas svarbu, visa kita palauks šiek tiek 🙂

Neturi antrokas būti priverstas spręsti aukšto analitinio lygmens uždavinius, kuriuos net suaugęs retas kuris supranta. Tokio pobūdžio uždaviniai turi būti perkelti į pasirenkamus būrelius ir į žymiai aukštesnes klases, ten kur besimokinantis jaučia aistrą matematikai ir logikai. Vaikas neturi jausti įtampos, kad neišsprendžia tokių uždavinių. Mokymosi procesas turi lengvas, žaismingas, įtraukiantis.

Suaugusiojo ugdymasis, tobulėjimas

Turi būti visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, prieinami emocijų, brandos, sielos reikalų kursai ir mokymai kaip tobulėti, tapti geresniu žmogumi. Visų pirma sau. O paskui ir kitiems.

Dažnas suaugusysis net nežino pagrindų darbui savimi. Pavyzdys – vyras išmokytas tyliai sukaupti į save viską, paskui kai smegenys nebeveža, eina išlieti tyliai pykčio į save (alkoholizmas) arba į kitus (smurtas šeimoje, muštynės, karas). Ką jis nuo mažumės girdėjo? “Kentėk, TIKRAS vyras neverkia”

Moteris turi būti mokoma ne kovos už savo teises, o apskritai abiejų lyčių, moterų, vyrų ir vaikų, netgi skirtingų nuomonių lygiateisišmumo kaip tiesiog default’inio fakto. Jokios kovos neprireikia, kad tiesiog myli save ir į kitus žiūri su pagarba. Kai visi, ar bent dauguma prieisime šį lūžio tašką, stebuklas Žemėje bus pasiekęs savo aukščiausią tašką, pereis žmonija į naują erą, naują sąmoningumą, sielos augimo etapą.

Tas kuris mokosi pats – turi būti skatinamas mokyti ir kitus!

Sąmoningumui skirta atstovybė vyriausybėje

Praktiškai tariant, Lietuvos valstybės sistemą atitinka bene labiausiai mažesniuoju atveju Sąmoningumo komitetas (panašiai kaip Etikos komisija). O stambesniuoju mąstu, jeigu ši idėja palaikoma valstybės narių (piliečių), tapti gali savarankišku junginiu šviesos jėgų, sąmoningų žmonių, gali tuomet vadintis Sąmoningumo ministerija, ar panašus valstybės lygmens atitikmuo valstybės valdymo organizavime.

Sąmoningumas bendruomenėse

Jeigu yra galimybės, idealu kvartaluose turėti lokalias erdves, tokias kaip namelius ar geokupolus meditacijoms, ramiam pasedėjimui tyloje. Kiekvienas kiemas skirtų atsakingus asmenis už savo erdvės prižiūrėjimą.

oxygenecotower2

Viešos erdvės simbolika

Žudynių, mirčių, paminklai turi būti perkelti iš kasdienės gyvenamosios erdvės į jiems prideramesnę, kurią lankytojas tam nusiteikęs, norėdamas galės bet kada aplankyti. Tačiau ne tada, kuomet kasdien skuba į darbą, pas mamą, vaikus. Tai tik sukelia stresą ir sumažina galimybes įtampai išeiti.

Paminklai carui, karui, badui, žudymams turi būti visai panaikinti, į tas vietas turi būti siunčiama šviesos energija ir valoma nuo šitmtmečių susikaupusio negatyvo. Tada tie plotai taps tinkami rekreacijos zonoms, gyvenimui. Ne tik bėdavojimui “na va kaip baisu buvo”. Visi fortai, karo įtvirtinimai (nenaudojami gynybai) ir t.t. turi būti pašalinti tame tarpe irgi. Visas Kaunas užterštas sugriuvusių, apipelkėjusių betono luitų, griuvenų ir kitų karo baisybių.

Jokių paminklų karui ir kančiai. Kančios aukštinimas dar viena skaudi tema, kurios bažnyčia nenori atsisakyti. Tai kiek šimtų metų taip kentėsime? Ar graži kančia? Ar prasmina prisiminti sau DAR kartą prisiminus smeigti pagalius į širdį? Vietoje to susikaupusiosm emocijoms, kuri būti taikomos emocijų paleidimo technikos ir kitas darbas su savimi. Kad išeiti nebe traumuotam, o linksmai besišypsančiam ir su meile sėti džiugesio sėklą aplinkui.

Vietoje to, turi būti skatinamos pozityvūs, naudingi ženklai. Kaip pavyzdys, turbūt daug kas esate matę lipdukus atsitiktinėse miesto vietose “Viskas bus gerai”. Argi ne smagu tokį netikėtai pamačius? 

Žinoma su saiku, nesiekiama užsidėti rožinius akinius.

Vegetariška mityba, gamta ir gyvūnai

Gyvūnai turi teisę būti gerbiami, jie irgi lygiaverčiai šios planetos gyventojai, kaip ir mes. Turėtų būti ugdomas žmonių sąmoningumas, kad gyvūnas neturi patirti kančios nuo žmogaus rankos. Ir ūkius auginant gyvūnus dėl maisto, ir gamtoje. 

Pramoginės medžioklės uždraudimas. Toks dalykas kaip žudymas iš sportinio intereso yra archaiškas ir žiaurus elgesys, patenkinant savo ego, savo menkavertiškumą. Tai nepasitarnauja nei gyvūnams, nei nužudžiusiam žmogui. 

Vegetariškos mitybos skatinimas. Ne kiekvienas yra pasiruošęs padaryti šuolį iš visavalgės mitybos į vegetarišką ar veganišką, taip pat reiktų atsižvelgti, kad ne visų žmonių organizmai toleruoja vien augalinę dietą. Jokios prievartos per draudimus neturėtų būti verčiant visus piliečius tapti veganais. Tačiau visuma gyventojų pilnai galėtų pasinaudoti sveikatos privalumais, kurią suteikia daugiau veganinio maisto dietoje. Skatinimas turėtų būti vykdomas valstybiniu mąstu, tiek šviečiant vaikus mokyklose, tiek subsidijuojant (remiant) veganinius ūkius, restoranus, kavines, veganinių produktų augintojus. Turėtų būti papildomai skiriamos lėšos optimizuoti veganinės mėsos produktų gamybos atpiginimui, nes jau yra išrasti ir gaminami veganiniai produktai, kurių skonis visiškai nesiskiria nuo mėsos, pavyzdžiui Beyond Burger. Tokio skatinimo pasekoje būtų:

 • pasiekiamos didžiulės sveikatos naudos piliečiams
 • ir sutaupoma didelės sumos medicinos srityje vėlesnių susirgimų gydymui, tokių kaip širdies ligos, antsvorio sukeltos ligos, ir kitos.
 • laimingesni, sveikesni ir energingesni mes visi
 • daugiau laimės širdy, žinant kad sutaupei gyvūno gyvybę
 • daugiau gydytojų laiko atlaisvėtų pasirūpinti kitoms svarbioms sritims
 • harmoningesni ūkiai, be taršos atliekomis užnuodytomis bakterijomis, vaistais ir kt.

Televizija, media

Daugiau pozityvaus skatinimo, programų su joga, meditacija (gali laikinai būti skatinama subsidijomis valstybės lėšomis, kol televizinių programų sudarytojų sąmoningumas žemas ir renkamasi pinigus vietoje visuotinės gerovės).

Reklamos apie smurtą, alkoholį ribojimas, taip pat ir filmams kuriuose skatinamas kerštas, propaguojama “akis už akį” reklamos draudimas. Privačiai be abejo niekas nedraus transliuoti, juk kiekvienas turi teisę rinktis. Bet viešai – neturi būti skatinama

Regionų energetinės struktūros transofrmavimas

Energetiniai portalai

Visos vietos žemėje turi tapti malonios gyventi. Nepaliekant apleistų, stagnuojančių nuo sovietmečio laikų paliktų bunkerių ir kitų negatyvų. Žemiausių vibracijų regionai turi būti transformuojami. Visų pirma energetiškai, tada ir išoriškai sutvarkomi.

Aukštų vibracijų energetinis portalas (fiziškai gali turėti kokį nors jį žymintį simbolį, bet nebūtinai) aplink save transformuoja erdve, ją valo nuo negatyvų. suteikia čia atėjusiems žmonėms pasisemti stiprybės, aušktos vibracijos energijų, apsivalyti nuo negatyvių jausmų. Panašiu principu veikia šventos vietos ir energetiniai sūkuriai (vortexes) visame pasaulyje.

Būstas gyventi turi būti prieinamas visiems

Visi žmonės, nuo pilnametystės, net neturėdami pastovių pajamų ir užstato, privalo gauti iš valstybės garantuotą paskolą pirmam nuosavam būstui. Tai pakeis jauno žmogaus pinigų švaistymą nuomai. Valstybei tai nieko praktiškai nieko nekainuotų, nes paskolas suteiktų bankai. O jauniems žmonėms tai būtų didžiulis privalumas, nes kiti visą gyvenimą ir gyvena nuomojame būste, švaistydami savo lešas, niekuomet nenuspirkdami nuosavo būsto. Nuosavas būstas suteikia žmogui pasitikėjimą savimi, atsakomybės jausmą.

Net jeigu jaunuolis nuomos neturi iš ko susimokėti ir kelis mėnesius praleidžia -tuo mėnesius dengia valstybė bankui skolindama, o jaunuolis po 5 ar 10 metų turėdamas stabilias pajamas gražins valstybei. Tie keli studijų metai neturi būti valstybei didelė našta laikiinai kompensuoti kelis nemokumo mėnesius per metus.

Senjorų integracija

Senjorų dienos klubai, jaunimo savanorystė tokiose veiklose

Vaikų darželių ir senjorų namų palaipsninė integracija, suteikiant galimybę seniems žmonėms likusiems be artimų, susitikti su vaikais, bendrauti. 

Visiems turėtų būti prieinamas susitikimas su įvairaus amžiaus ir socialinio “luomo” nariais. Vaikus auklėtojos iš darželių galėtų sykį ar du per savaitę nuvesti pabendrauti su seneliais.

Kalėjimų pervarkymas

Bausmės anuliavimas apskritai, pakeičiant edukacijos, asmeninio koučingo principais, nesukišant visus į vieną gardą kaip gyvulius, o sukuriant humaniškas perspektyvas augti, sielai sužinoti apie karmos dėsnius, mokintis atskirti gerą algesį nuo netinkamo, kiekvienam skiriant psichologo, bioenergetiko sesijas, maldos namus. Sukuriant aplink desperatišką žmogų pozityvių socialinių darbuotojų ratą. Kaip vaikas, turi būti mylimas. Turi būti filmai, testai pačiam sau, programos – kiek esu geras, kiek man svarbu aš, kaip save mylėti, kaip rūpintis kitais.

Pats terminas – kalėti čia netinkamas. Reintegracijos centras – daug gražiau skamba, ir daug prasmingiau atlieka savo paskirtį. tokų centrų steigimas visoje Lietuvoje, palaipsniui vis mažinant kalėjimų kiekį, ir po kurio laiko visai jų atsisakant.

Techninė perspektyva

Tema plati ir gili, visko aš nežinau ir neaprašysiu taip paprastai. Tačiau keletą dalykų be galo svarbūs.

Autonominiai elektromobiliai

Nors kai kam dar gali atrodyti, kad automatizuotas robotaksi be vairuotojo yra fantazija, tačiau jau po 20 metų praktiškai visi dyzeliniai automobiliai bus arba perdaromi elektriniais arba visumoje pereita prie elektromobilių. Iškastinis kuras bus apmokestintas taip stipriai, kad neapsimokės namuose turėti teršiantį orą 20 amžiaus technologijomis grįstą variklį. Dažnu atveju ir visai savus automobilius įgyti ir juos prižiūrėti taps neracionalu, nes taps pigiau prireikus išsikviesti robotaksi elektromobilį, tad daug kas pereis prie naudojimosi šiuo “viešu transportu”. Gatvėse bus mažiau taršos, plaučiai sveikesni, daugiau fizinės sveikatos ir energijos, mačiau gatvėse grūsčių.

Robotizavimas

Už 30 metų daugelyje pramonės šakų tikėtina, kad 90 proc. darbo jėgos atliks robotai ir jie savo procesus organizuosis remdamiesi dirbtiniu intelektu (A.I.). Tai reiškia, kad :

 • Žmonėms liks daugybė laiko leisti savo nuožiūra. Dalis jų pasirinks sotų katino gyvenimą ir pramogas, dalis ne. Kita dalis eis tobulėti dar labiau. Nes nuobodu tik valgyti ir teliką spoksoti. Kad ir nemokamai.
 • Bendrines garantuotos pajamos iš valstybės

Bendrinės garantuotos pajamos iš valstybės

Kai gerbūvis kuriamas robotizuotos jėgos taps toks didelis, kad nesunaudojamas per vieną dieną, ir žmonėms nebereikės kurti bereikalingų profesijų tik tam, kad save užimti (o taip, kaip jūs pavadinsite kas dar yra telemarketingas?), valstybės mąstu bus siūlomos garantuotos stabilios pajamos be išimties visiems tos valstybės gyventojams. Mažiems ir dideliems. Geradariams ir nusikaltėliams :). Ir tai yra fantastiškai nuostabu.

 • Žmonės turėdami nuolatos pakankamai pajamų išgyventi, nebeužsiims nusikaltimais ir vagystėmis, nebent iš noro pramogauti. Taip pat profesijos ir darbas įgis visai naują prasmę – kam 8 metus studijuoti tapti teisininku, jeigu tave traukia menai, gydymas, dainavimas ar šokis?
 • Darbus, kuriuose vis dar bus reikalinga žmogaus jėga, savanoriai atliks su pasididžiavimu, kad prisidėjo prie bendruomenės! Nes kiekviename mūsų yra natūralus noras dalintis, įprasminti savo laiką, tarnauti kitiems ir būti meilėje.

Medicina

Dirbtiniam intelektui (A.I.) tobulėjant, ir padarius kvantinius kompiuterius naudojamus praktikoje, visi vaistų išradimai ir naujas, efektyvus pramonės bei daiktų dizainas bus perleidžiami AI.
Tai prives prie daug radikaliai naujų gydymo priemonių ligoms išgydyti, nuo kurių medicina neturėjo vaistų iki šiol.

Energetinis sąmoningumas savaime išpręs madžaug trečdalį ar du trečdalius susirgimų ir negalavimų be jokio farmacijos ar ligoninių poreikio. Jau dabar besinaudojantys Reiki, Teta ar pan. energetiniu gydymu, pas gydytojus užsuka ypatingai retomis progomis.

Prie viso seka ir emocinis gydymas, branda, savarankiškas kiekvieno ugdymasis.

Tekstai, kuriuos surašiau ir mano, ir keleto kitų šviesių asmenų nuomonė. Jūsiškė gali žinoma nesutapti su manaja. Tikrai neprivalo.

Galite parašyti man, jeigu turite pastebėjimų, pasiūlymų. Kilus rimtam susidomėjimui, galime susitikti ir gyvai aptarti prie “derybų stalo” (arbatos) 🙂

Vygandas Šimkus


Vygandas šimkus

Esu 38m. bioenergetikas, runų, bioenergetikos ir Taro mokytojas, Lilos vedėjas, dirbantis su karminiais ryšiais ir sielos misijomis, giliais sunkių emocijų paleidimais. Mano jutimuose, konsultacijose, užsiėmimuose sprendimus su žmonėmis randame, gydymus atliekame būtent šio ryšio su dvasiniais mokytojais dėka.

 • Bioenergetikos sertifikatas,
 • Šiaurės tradicijos runų meistro sertifikatas,
 • Reiki energetinio gydymo sertifikatas,
 • Australijos Brigit Esselmont Taro mokykla,
 • Leela praktikos inicijuotasis vedėjas, mokytojas Omkar,
 • Sociologija ir psichologija, VDU.