Straipsnis žurnalui “Būrėja” 2019 nr.6

Dažnai kalbama apie kitą pasaulį, alternatyvią realybę. Kas ji yra? O gal ji netgi ne viena?
Galbūt yra kažkokie ženklai, kurie išduoda jos egzistavimą? Kokie?

Siela ateina į šį pasaulį ne viena. Ji ateina jau turėdama planą, ketinimą kaip įgyvendins užsibrėžtus tikslus. Tam pasitarnauti gali giminės, šeimos tradicijos, vertybės, šalis kurioje gimstama. Vėliau augant ir draugai, santykiuose taip pat labai daug praleidžiama laiko tobulėjime. Sielos tikslai gali būti kuo įvairiausi, vienas norės įgyti drąsos, išmokti pasitikėti savimi, kautis už savo būvį. Tačiau štai kitas jau tuos etapus gal bus praėjęs, o gal jie tik lauks jo ateityje, jam šiuo metu aktualiausia gali būti dirbti su atjauta, atrakinti savyje meilės ir palaikymo kitam šilumą. Kai misijos tikslas taip skiriasi, ir priemonių jo įgyvendinimui prireikia įvairių. Nėra dviejų vienodų sielų. Šis sielos asmeninio tobulėjimo siekis geraja prasme „priverčia“ Visatą suktis apie jo vidinį pasaulį. Tai reiškia, kad Visata visų pirma kaip veidrodis mums atspindės mūsų vidines būsenas, o antra – leis mums sutikti tokius žmones, pakliūti į tokius įvykius ir situacijas, kuriose labiausiai skleidžiasi tau būtiniausios savybės. Visgi kai mes pakliūname į šį pasaulį gimimo metu, tai mes dar neturime „problemų“, t.y. tas problemų ratas, kuris mums vėliau pasitarnauja kaip darbinis įrankis, kaip žaidimų aikštelė, gyvenimo pradžioje jis dar tik bus kuriamas. Jis kitais žodžiais tariant, materializuojasi iš mūsų sielos plano kaip pirminio šaltinio.

Lengviausia sau gyvenime padėti – išsiaiškinant savo sielos ketinimus Žemėje, juos žinant ir jiems pasitarnaujant sąmoningai, pastangų dėka. Pavyzdžiui, jeigu išsiaiškinama, kad šiame gyvenime mokomasi pasitikėjimo savimi – padės kalbėjimo publikai pratimai, jeigu mokomasi atjautos – padeda rūpestis kitais. Sukčiauti prieš savo planą ar užsispyrusiai jo nevykdyti nepavyks – dėl to ir kyla daug nesusipratimų gyvenime, veiklos nesiseka, darbai ir santykiai stagnuoja, sveikata šlyja, kažkas vis nesigauna. Tobulėjimas vis viena vyksta, tik jis lėtas.

Dabar įsivaizduokime, kad tas planas kuris suplanuotas Žemeje turi savo įvykius, žmonių susitikimus, aplinkybes, situacijas – visas jas įsivaizduokime kaip šviesos taškus dvasinėje erdvėje (už fizinio pasaulio). Jie egzistuoja visuomet, nepriklausomai ar juos jau matysi kaip jie išsireiškia fiziškai, ar dar ne. Šie šviesos taškai atsispindi fizinėje erdvėje, tam tikrais momentais – kai įvyksta ar dar tik įvyks susitikimas, įvykis. Jie niekur neišnyksta ir patys nekeliauja laike, jie tam tikra prasme tiesiog „yra“. Šiuos svarbius mums susitikimus galime pajausti nuojautos pagalba kai pirmąsyk susitikę žmogų pažvelgiame jam į akis ir pajuntame kai ką stipraus viduje, tarsi jis mus ir mes jį iš kažkur seniau pažinotume. Taip pat dažnai bus ženklų, pasikartojimu ar neįtikėtinų sutapimų, kurių dėka mes fizinėje erdvėje atvedami prie šių šviesos taškų atspindžių fizinėje erdvėje (t.y. įvykių materializavimo, virtimo realiais apčiuopiamais susitikimais, patyrimais). Ir tų atspindžių gali būti ne vienas. Taškas gali būti vienas, tačiau situacijų kuriomis šis be galo svarbus mums kaip sielai įvykis reiškiasi – gali būti daugiau. Ir visose įdėmiai įsiklausęs į savo vidų, galėsi pajusti jų sąsają su tavo vidumi. Šis gebėjimas juos justi yra išsiugdomas. Bendrąja prasme tai intuicijos treniravimas. O dvasinės praktikos, užsiėmimai, tame tarpe ir bioenergetikos mokymai tai žymiai sustiprina.

Kad lengviau suvokti kaip visa tai vyksta laike, padarykime vieną pratimą. Įsivaizduokime, kad fizinis laikas ir erdvė – tai kaip vientisas torto gabalas. Ir tie svarbūs įvykiai, kaip mažyčiai šviesos taškai ar aguonos grūdeliai išsidėsto visame torto tūryje. Visa šio gyvenimo ateitis ir praeitis, visa erdvė viskas yra viename torto gabale. Šiuolaikinėje fizikoje teigiama, kad greičiausiai yra ir kitų alternatyvių realybės variantų, kurie egzistuoja artimai mūsiškei erdvei. Tačiau tai ne visai tikslu. Tiksliau sakyti, kad egzistuoja vienas tortas ir egzistuoja daugybė būtų kaip tą tortą perpjauti. Paimkime štai mūsų torto pavyzdį ir perpjaukime jį skersai. Šis pjūvis – ir bus Jūsų (asmenininės) realybės patyrimas. Tame pjūvyje visa Jūsų asmeninė praeitis, vis Jūsų ateitis. Jame pakliūna ir kai kurie Jums svarbūs šviesos taškai – susitikimai, įvykiai. Bet ne visi, kai kurie lieka už pjūvio, ir egzistuoja visai šalimais.

Štai žiūrėkime toliau. Tame pjūvyje yra centrinis taškas, kuris yra Jūsų Čia-ir-Dabar momentas. Jame Jūs dabar suvokiate save, skaitote šį tekstą. Pažiūrėjus nuo čia vienon pjūvio kryptin – Jūsų praeities įvykiai, kiton – galima ateitis. Visgi šį tortą galima pjauti ir kitais kampais! Tarkime, kad Jūsų ateities perspektyvos Jūsų netenkina ir Jūs, sielos lygiu pasirinktumėte kitą ateities versiją – pvz., kur turėsite laimingus santykius, būsite materialiai apsirūpinę. Tas pasirinkimas jeigu dar sustiprinamas meditacija, pozityviu mąstymu, vizualizavimu, žymiai sustiprėja. Tada kitas, naujas, šviesos taškas (naujas darbas, santykiai), kuris šiaip anksčiau nepakliuvo į esamą torto pjūvį (t.y. galimą ateitį), dabar pradeda šviesti vis ryškiau, Jūsų dėmesys tam taškui pritraukia ne tiek patį tašką į Jūsų realybę, kiek verčia torto pjūvio kampą keistis. Ir štai pasikeitimui įvykus, Jūs atsiduriate „alternatyvioje realybėje“. Ir tai vyksta kasdieną, mums to net nejaučiant.

Šis pokytis lengviausiai vyksta tik nekliudant karminei užduočiai ar kitaip sakant sielos misijai Žemėje.

Mums, susifokusavimu, meditacijomis, renkantis kitą ateities viziją, naujas variantas (šviesos taškas) neatsiranda iš ir niekur, taip pat ir fizinių erdvių kopijų neprisikuria begalybė. Paprasčiau tariant, tortas vis viena lieka tas pats tortas, tik pjaunamas šį sykį jis kiek kitaip.

Kas domitės kaip tai įgyvendinama praktiškai, rekomenduoju paskaityti Vadim Zeland knygas „Transferingas“, taip pat daugelis Gausos meditacijų, tame tarpe ir tos, kurias aš vedu, vizualizacijos technikų gilinasi į šias ateities pasirinkimo sritis. Jos padės ir Jums praktiškai ta galimybe pasinaudoti.

Detaliau apie sielą, Visatos sandarą mokomės Bioenergetikos mokymuose