Sąmoningumo ir meilės visuomenė

Sąmoningos visuomenės samprata pagrįsta geraširdiškumo kūrimu, savimonės, gerųjų savybių skatinimu žmonėse. Meilė, atsakingumas, draugystė ir pagalba vienas kitam yra esminės sąlygos sąmoningumu grįstos visuomenės kūrimui. Įvairių visuomenės sluoksnių integravimas, darbas su savimi, ekologiška gamyba ir atsinaujintantys saugūs elektros šaltiniai, natūralūs produktai, ekologiškas ir sveikas maistas, sportas, aktyvus laisvalaikis, meditacija ir dar daug kitų dedamųjų.

Bet pradėkime nuo klausimo:

Ar bausti yra tikrai pats geriausias sprendimas?

Kartais padariusį niekšišką veiksmą nenaudėlį reikia trupučiuką sutramdyti, su tuo sutinku. Visoje visuomenėje atsiranda išdaigininkų ir ne tik. Tik svarbu neperlenkti lazdos. Jeigu iš tūkstančio žmonių vienas pasirinko nusikaltimais savo kelią grįsti, tai nereiškia, kad ir kiti 999 turi tokių pat tendencijų! Todėl su draudimais reiktų labai atsargiai egltis. Svarbu išsaugoti žmogaus savigarbą, leisti rinktis.

Baudimais labai greitai gali sugriauti pasitikėjimą valstybe, žmonėmis, netgi žmogaus pasitikėjimą savimi! Todėl bausmių švelninimas turėtų būti darbas numeris vienas šioje sąmoningumo visuomenėje.

Privačiose turėtų būti ypač reguliuojama mažai arba apskirtai nesikišama valstybės lygmeniu (t.y. su įstatymais) (kol tai nedaro žalos kitam asmeniui žinoma).

Sprendimas kurį siūlau viešos erdvės pažeidimams – su pasitikėjimu leisti iki tam tikros ribos, ir tik pasikartojant situacijai ne sykį o kelis ar kelioliką kartų imtis griežtesnio apribojimo. Vėlgi, nevalia laukti kol žmogus imsis iniciatyvos pažeisti kitų asmenų teises, prevenciškai tuo rūpintis taip pat turi būti vienas iš svarbių valstybės prioritetų. Būtent sąmoningas švietimas, traumų gydymas tą vaidmenį ir atliktų.

Ir visai kas kita yra skatinimas. Skatinti taurias vertybes, kuriomis bus grindžiama būsima visuomenės santvarka yra netgi labai pageidautina.

Meilė – kriterijų kriterijus. Iškilus skubiam svarbiam klausimui, į jį atsakyti visuomet reikėtų remiantis meilės kūrimu. Klausiti derėtų šitaip – ar sprendimas A sukuria daugiaumeilės? Ar sprendimas B? Visos skolos, kerštai, įstatymai, įsipareigojimai – visa tai turi būti atidedami į šalį prieš meilės vibraciją. Ta paprasta tiesa vadovaudamiesi, gana greitai žmonės pamatys, kad teismas vis priima sprendimą A esamose aplinkybėse, o ne B, nors įstatymas rašo B derėtų. Tai gal įstatymui jau metas keistis?!

Rolių atspindys

Bet kuris draudimas sufleruoja asmeniui, kad yra kažkas viršesnis už jį, ir kad jis turi arba paklusti, arba būti nubaustas (kaip viduramžiška!). Visada, nepaisant kokios yra aplinkybės, kuomet yra formuojamas draudimas, žmogaus viduje kyla dilema – sutikti su baudžiomojo role ir mokintis būti paklusniam, ar priešintis ir eiti priešingon simetrijos pusėn – mokintis būti maištininku? Problema tame, kad abi šios rolės yra žalingos. Nei nuolankus paklusnumas, nei priešinimasis nėra kuriančios, integruojančios, darnios visuomenės bruožas. Todėl palaipsniui turėtume pereiti nuo bausmių už pažeidimus, iki rekomendacijų, lavinimo, bendravimo. Užuot kūrę, problemas turėtume spręsti. 

Pasitikėjimas, labai daug reiškia žmogui psichologiškai. Juk ir vaikai, kuriais jų tėvai pasitiki, auklėjami pasitikėjimo principais, gana anksti išmoksta patys save prižiūrėti. O tie, kurie vis baudžiami, mokosi kaip bausmės išvengti. Bet ne kaip mokintis savarankiškumo. Baudžiamojo ir baudžiančiojo rolė vėl. Toks žmogus užaugęs nemokins kitų gerbti vienas kitą, bet nuolatos bijos, jo mintys vis klaus – iš kur ateis sekanti bausmės banga? Kur saugotis sekančio pavojaus?

Gyvenant saugumo būsenoje, žmogaus mintys taps visai kitokios – žymiai daugiau pozityvumo, atjautos, meilės sau, noro padėti aplinkiniams.

Kaip Meilė išsprendžia visus klausimus?

Meilė, kaip ir dėkingumas, atjauta, yra aukštos vibracijos energija. Žmogus būdamas šiose būsenoje visų pirma jausis laimingas. Taigi sumažėja šansas, kad bus įlinkęs į alkoholį, azartinius lošimus. Save žalotis taip pat daug kam bus atgrasu. Meilės bangoje yra daug įdomesnių, džiugesį teikiančių užsiėmimų. Aukšta vibracija savaime transformuoja negatyviasias. Su sąmoningumu išmokus perdirbti, transformuoti savas traumas, negatyvius patyrimus, nebeliks dėl ko kaltinti kitus ar kelti riaušes, maištus.

Draudimai padėti gali tik pradžioje (nelaužyk medžio, neužvožk žmogui), bet kai esi aukštoje vibracijoje, nebelieka prasmės drausti. NEs nebėra kas nori nusikalsti. Klaidas žinoma darome visi. Mokymasi iš jų tada galima palikti pačiam žmogui spręsti arba su visuomenės pagalba padėti iš bėdos išlipt. Bet ginkdie ne BAUSTI.

Sąmoninga visuomenė

IŠSILAVINIMAS, ŠVIETIMAS

Sąmoningumo išsilavinime pagrindai

Svarbu kad kiekvienas visuomenės dalyvis savarankiškai gebėtų atskirti aukštas vibracijas nuo žemų – tiesą nuo melo, darną nuo destrukcijos ir t.t. Intuiciją turime kiekvienas, ją vystyti ir ugdyti galime nuo mažens. Tuo pačiu ir suaugęs puikiai gali ja pasinaudoti. Tereikia noro ir trupučio pastangų.

Mokyklose

Siektina palaipsniui pereiti nuo faktų mokymosi ir mokymosi kaip geriau atitikti visuomenės lūkestį, prie tokių dalykų kaip:

 • Analitinio mąstymo skatinimo, savarankiškumo
 • Savitarpio pagalbos mokymo
 • Gerumo, meilės vertybių, mokymosi aukšto vibracinio lygmens procesuose ir temose
 • Visatos dėsnių pagrindų
 • Ekonominių įgūdžių investavimui ir finansinei perspektyvai kurti
 • Bazinių išgyvenimo pagrindų kūrimo – pradedant tuo kaip susimokėti mokesčius, surasti darbą ir baigiant tuo kaip atsakingai ir pagarbiai elgtis su kitu visuomenės nariu.
 • Profesiniai dalykai nebūtų privalomi, bet nuo 5-6 klasės galimai prijungiami kaip savanoriškai pasirenkami moduliai.
 • Didesnis dėmesys sritims kurios dominuos po 20-30 metų – programavimas, robotika, dirbtinio intelekto procesai, save išlaikanti energetika, veganiški ūkiai ir kitos
 • Mokymosi procesas turi būti lengvas, žaismingas, įtraukiantis
 • Pasitelkiama Scrum ir kitos inovatyvios metodikos, paruošiančios jauną žmogų 21 amžiui, skatinančios besimokančiuosius PAČIUS organizuotis savo mokymosi procesą. Suvokdami kad yra atsakingi už save, jie tokius gabumus savyje atranda, taip įsitraukia, kad mokytojui belieka stebėti ir iš džiugesio ašara nurieda.
 • Namai tai ne mokyklos instancija. Namuose turi būti bendraujama, žaidžiama, tad “namų darbai” turi būti pakeisti tobulesniu mokymosi procesu, kaip Skandinavijos šalyse.

Turi būti peržiūrėtas poreikis mokintis mokykloje 12 metų. Dažnas jaunas gabus žmogus jau nuo 15-16 metų imasi savarankiškos veiklos, savo verslo kūrimo, eksperimentavimo. Tad jam turi būti sudaryta galimybė tai derinti su mokslais. Esminis kriterijus – vidinė aistra, pakylėjimas svarbu, visa kita palauks šiek tiek 🙂

Neturi antrokas būti priverstas spręsti aukšto analitinio lygmens uždavinius, kuriuos net suaugęs retas kuris supranta. Tokio pobūdžio uždaviniai turi būti perkelti į pasirenkamus būrelius ir į žymiai aukštesnes klases, ten kur besimokinantis jaučia aistrą matematikai ir logikai. Vaikas neturi jausti įtampos, kad neišsprendžia tokių uždavinių. Mokymosi procesas turi lengvas, žaismingas, įtraukiantis.

SĄMONINGUMUI SKIRTA ATSTOVYBĖ VYRIAUSYBĖJE

Praktiškai tariant, Lietuvos valstybės sistemą atitinka bene labiausiai mažesniuoju atveju Sąmoningumo komitetas (panašiai kaip Etikos komisija). O stambesniuoju mąstu, jeigu ši idėja palaikoma valstybės narių (piliečių), tapti gali savarankišku junginiu šviesos jėgų, sąmoningų žmonių, gali tuomet vadintis Sąmoningumo ministerija, ar panašus valstybės lygmens atitikmuo valstybės valdymo organizavime.

SĄMONINGUMAS BENDRUOMENĖSE

Jeigu yra galimybės, idealu kvartaluose turėti lokalias erdves, tokias kaip namelius ar geokupolus meditacijoms, ramiam pasedėjimui tyloje. Kiekvienas kiemas skirtų atsakingus asmenis už savo erdvės prižiūrėjimą.

KALĖJIMŲ PERVARKYMAS

Bausmės anuliavimas apskritai, pakeičiant edukacijos, asmeninio koučingo principais, nesukišant visus į vieną gardą kaip gyvulius, o sukuriant humaniškas perspektyvas augti, sielai sužinoti apie karmos dėsnius, mokintis atskirti gerą algesį nuo netinkamo, kiekvienam skiriant psichologo, bioenergetiko sesijas, maldos namus. Sukuriant aplink desperatišką žmogų pozityvių socialinių darbuotojų ratą. Kaip vaikas, turi būti mylimas. Turi būti filmai, testai pačiam sau, programos – kiek esu geras, kiek man svarbu aš, kaip save mylėti, kaip rūpintis kitais.

Pats terminas – kalėti čia netinkamas. Reintegracijos centras – daug gražiau skamba, ir daug prasmingiau atlieka savo paskirtį. tokų centrų steigimas visoje Lietuvoje, palaipsniui vis mažinant kalėjimų kiekį, ir po kurio laiko visai jų atsisakant.

REGIONŲ ENERGETINĖS STRUKTŪROS TRANSOFRMAVIMAS

Energetiniai portalai

Visos vietos žemėje turi tapti malonios gyventi. Nepaliekant apleistų, stagnuojančių nuo sovietmečio laikų paliktų bunkerių ir kitų negatyvų. Žemiausių vibracijų regionai turi būti transformuojami. Visų pirma energetiškai, tada ir išoriškai sutvarkomi.

Aukštų vibracijų energetinis portalas (fiziškai gali turėti kokį nors jį žymintį simbolį, bet nebūtinai) aplink save transformuoja erdve, ją valo nuo negatyvų. suteikia čia atėjusiems žmonėms pasisemti stiprybės, aušktos vibracijos energijų, apsivalyti nuo negatyvių jausmų. Panašiu principu veikia šventos vietos ir energetiniai sūkuriai (vortexes) visame pasaulyje.

DRAUDIMAI KELIUOSE

Net tokie kasdieniai dalykai kaip kelio ženklai, eismo taisyklės turi ženklią įtaką visuomenės nuomonei kaip jai elgtis. Regis kas čia tokio, tai tik kelio ženklas? Bet anaiptol ne tik tai. Visada, nepaisant kokios aplinkybės, kai yra formuojamas draudimas, žmogaus viduje kyla dilema – sutikti su baudžiamojo role ir mokintis būti paklusniam, ar priešintis? Problema tame, kad abi šios rolės yra žalingos. Palaipsniui turėtume pereiti nuo bausmių už kelio ženklų pažeidimus, iki rekomendacijų. Pavyzdžiui vietoje “70. Toks greitis ribojamas vyriausybės, jeigu kas jį viršys – bus baudžiamas”, geriausia pakeisti kitu – “60 – šioje kelio atkarpoje greitis REKOMENDUOJAMAS iki 60. Bet jeigu ir trupučiuką viršysite, tarkime 20kmh, nieko tokio, svarbu savo pasirinkimu nesukelti pavojaus kitiems. Mes pasitikime jumis”. Todėl baudžiama tik tuos retus neklaužadas, kurie savo insttinktų nesutvardo ir jų greitis ypač agresyvus, 50 khm ir daugiau.

Pasitikėjimas, labai daug reiškia žmogui psichologiškai. Juk ir vaikai, kuriais tėvai pasitiki, auklėjami pasitikėjimo principais, gana anksti išmoksta patys save prižiūrėti. O tie, kurie vis baudžiami, mokosi kaip bausmės išvengti. Bet ne kaip mokintis savarankiškumo. Baudžiamojo ir baudžiančiojo rolė vėl. Toks žmogus užaugęs nemokins kitų gerbti vienas kitą.

TECHNINĖ PERSPEKTYVA

Tema plati ir gili, visko aš nežinau ir neaprašysiu taip paprastai. Tačiau keletą dalykų be galo svarbūs.

Autonominiai elektromobiliai

Viena iš valstybės prioritetinių sričių susiekime turėtų būti žalios alternatyvos skatinimas – pavyzdžiui elektros įkrovos stotelių diegimas miestuose. Jų trūkumas yra bene vienintelė likusi kliūtis žmonėms įsigyjant naują ar naudotą automobilį, rinktis ne “pečių ant ratų”, bet elektrinį. Pavyzdžiui Norvegijos mieste Osle ir kitur tai jau realybė.

Nors kai kam dar gali atrodyti, kad automatizuotas robotaksi be vairuotojo yra fantazija, tačiau jau dabar tai virtsa realybe. Jau po 20 metų praktiškai neliks dyzelinių ar benzininių variklių automobiliuose. Iškastinis kuras greičiausiai bus apmokestintas akcizais ir neapsimokės namuose turėti teršiantį orą 20 amžiaus technologijomis grįstą variklį. Dažnu atveju ir išvis įsigyti ir išlaikyti nuosavą automobilį taps brangu ir neracionalu – kur kas pigiau prireikus išsikviesti robotaksi elektromobilį. Gatvėse bus mažiau taršos, plaučiai sveikesni, daugiau fizinės sveikatos ir energijos, mačiau gatvėse grūsčių.

Robotizavimas

Už 30 metų daugelyje pramonės šakų tikėtina, kad 90 proc. darbo jėgos atliks robotai ir jie savo procesus organizuosis remdamiesi dirbtiniu intelektu (A.I.). Tai reiškia, kad :

 • Žmonėms liks daugybė laiko leisti savo nuožiūra. Dalis jų pasirinks sotų katino gyvenimą ir pramogas, dalis ne. Kita dalis eis tobulėti dar labiau. Nes nuobodu tik valgyti ir teliką spoksoti. Kad ir nemokamai.
 • Bendrines garantuotos pajamos iš valstybės

Bendrinės garantuotos pajamos iš valstybės

Kai gerbūvis kuriamas robotizuotos jėgos taps toks didelis, kad nesunaudojamas per vieną dieną, ir žmonėms nebereikės kurti bereikalingų profesijų tik tam, kad save užimti (o taip, kaip jūs pavadinsite kas dar yra telemarketingas?), valstybės mąstu bus siūlomos garantuotos stabilios pajamos be išimties visiems tos valstybės gyventojams. Mažiems ir dideliems. Geradariams ir nusikaltėliams :). Ir tai yra fantastiškai nuostabu.

 • Žmonės turėdami nuolatos pakankamai pajamų išgyventi, nebeužsiims nusikaltimais ir vagystėmis, nebent iš noro pramogauti. Taip pat profesijos ir darbas įgis visai naują prasmę – kam 8 metus studijuoti tapti teisininku, jeigu tave traukia menai, gydymas, dainavimas ar šokis?
 • Darbus, kuriuose vis dar bus reikalinga žmogaus jėga, savanoriai atliks su pasididžiavimu, kad prisidėjo prie bendruomenės! Nes kiekviename mūsų yra natūralus noras dalintis, įprasminti savo laiką, tarnauti kitiems ir būti meilėje.

Medicina

Dirbtiniam intelektui (A.I.) tobulėjant, ir padarius kvantinius kompiuterius naudojamus praktikoje, visi vaistų išradimai ir naujas, efektyvus pramonės bei daiktų dizainas bus perleidžiami AI.
Tai prives prie daug radikaliai naujų gydymo priemonių ligoms išgydyti, nuo kurių medicina neturėjo vaistų iki šiol.

Energetinis sąmoningumas savaime išpręs madžaug trečdalį ar du trečdalius susirgimų ir negalavimų be jokio farmacijos ar ligoninių poreikio. Jau dabar besinaudojantys Reiki, Teta ar pan. energetiniu gydymu, pas gydytojus užsuka ypatingai retomis progomis.

Prie viso seka ir emocinis gydymas, branda, savarankiškas kiekvieno ugdymasis.

SENJORŲ INTEGRACIJA

Senjorų dienos klubai, jaunimo savanorystė tokiose veiklose

Vaikų darželių ir senjorų namų palaipsninė integracija, suteikiant galimybę seniems žmonėms likusiems be artimų, susitikti su vaikais, bendrauti. 

Visiems turėtų būti prieinamas susitikimas su įvairaus amžiaus ir socialinio “luomo” nariais. Vaikus auklėtojos iš darželių galėtų sykį ar du per savaitę nuvesti pabendrauti su seneliais.

SUAUGUSIOJO UGDYMASIS, TOBULĖJIMAS

Turi būti visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, prieinami emocijų, brandos, sielos reikalų kursai ir mokymai kaip tobulėti, tapti geresniu žmogumi. Visų pirma sau. O paskui ir kitiems. Valstybė turi skatinti emocinio išsivalymo procesus, traumų gydymąsi.

Dažnas suaugusysis net nežino pagrindų darbui savimi. Pavyzdys – vyras išmokytas tyliai sukaupti į save viską, paskui kai smegenys nebeveža, eina išlieti tyliai pykčio į save (alkoholizmas) arba į kitus (smurtas šeimoje, muštynės, karas). Ką jis nuo mažumės girdėjo? “Kentėk, TIKRAS vyras neverkia”

Moteris turi būti mokoma ne kovos už savo teises, o apskritai abiejų lyčių, moterų, vyrų ir vaikų, netgi skirtingų nuomonių lygiateisišmumo kaip tiesiog default’inio fakto. Jokios kovos neprireikia, kad tiesiog myli save ir į kitus žiūri su pagarba. Kai visi, ar bent dauguma prieisime šį lūžio tašką, stebuklas Žemėje bus pasiekęs savo aukščiausią tašką, pereis žmonija į naują erą, naują sąmoningumą, sielos augimo etapą.

Tas kuris mokosi pats – turi būti skatinamas mokyti ir kitus!

VIEŠOS ERDVĖS SIMBOLIKA

Žudynių, mirčių, paminklai turi būti perkelti iš kasdienės gyvenamosios erdvės į jiems prideramesnę, kurią lankytojas tam nusiteikęs, norėdamas galės bet kada aplankyti. Tačiau ne tada, kuomet kasdien skuba į darbą, pas mamą, vaikus. Tai tik sukelia stresą ir sumažina galimybes įtampai išeiti.

Paminklai carui, karui, badui, žudymams turi būti visai panaikinti, į tas vietas turi būti siunčiama šviesos energija ir valoma nuo šitmtmečių susikaupusio negatyvo. Tada tie plotai taps tinkami rekreacijos zonoms, gyvenimui. Ne tik bėdavojimui “na va kaip baisu buvo”. Visi fortai, karo įtvirtinimai (nenaudojami gynybai) ir t.t. turi būti pašalinti tame tarpe irgi. Visas Kaunas užterštas sugriuvusių, apipelkėjusių betono luitų, griuvenų ir kitų karo baisybių.

Jokių paminklų karui ir kančiai. Kančios aukštinimas dar viena skaudi tema, kurios bažnyčia nenori atsisakyti. Tai kiek šimtų metų taip kentėsime? Ar graži kančia? Ar prasmina prisiminti sau DAR kartą prisiminus smeigti pagalius į širdį? Vietoje to susikaupusiosm emocijoms, kuri būti taikomos emocijų paleidimo technikos ir kitas darbas su savimi. Kad išeiti nebe traumuotam, o linksmai besišypsančiam ir su meile sėti džiugesio sėklą aplinkui.

Vietoje to, turi būti skatinamos pozityvūs, naudingi ženklai. Kaip pavyzdys, turbūt daug kas esate matę lipdukus atsitiktinėse miesto vietose “Viskas bus gerai”. Argi ne smagu tokį netikėtai pamačius? 

Žinoma su saiku, nesiekiama užsidėti rožinius akinius.

VEGETARIŠKA MITYBA, GAMTA IR GYVŪNAI

Gyvūnai turi teisę būti gerbiami, jie irgi lygiaverčiai šios planetos gyventojai, kaip ir mes. Turėtų būti ugdomas žmonių sąmoningumas, kad gyvūnas neturi patirti kančios nuo žmogaus rankos. Ir ūkius auginant gyvūnus dėl maisto, ir gamtoje. 

Pramoginės medžioklės uždraudimas. Toks dalykas kaip žudymas iš sportinio intereso yra archaiškas ir žiaurus elgesys, patenkinant savo ego, savo menkavertiškumą. Tai nepasitarnauja nei gyvūnams, nei nužudžiusiam žmogui. 

Vegetariškos mitybos skatinimas. Ne kiekvienas yra pasiruošęs padaryti šuolį iš visavalgės mitybos į vegetarišką ar veganišką, taip pat reiktų atsižvelgti, kad ne visų žmonių organizmai toleruoja vien augalinę dietą. Jokios prievartos per draudimus neturėtų būti verčiant visus piliečius tapti veganais. Tačiau visuma gyventojų pilnai galėtų pasinaudoti sveikatos privalumais, kurią suteikia daugiau veganinio maisto dietoje. Skatinimas turėtų būti vykdomas valstybiniu mąstu, tiek šviečiant vaikus mokyklose, tiek subsidijuojant (remiant) veganinius ūkius, restoranus, kavines, veganinių produktų augintojus. Turėtų būti papildomai skiriamos lėšos optimizuoti veganinės mėsos produktų gamybos atpiginimui, nes jau yra išrasti ir gaminami veganiniai produktai, kurių skonis visiškai nesiskiria nuo mėsos, pavyzdžiui Beyond Burger. Tokio skatinimo pasekoje būtų:

 • pasiekiamos didžiulės sveikatos naudos piliečiams
 • ir sutaupoma didelės sumos medicinos srityje vėlesnių susirgimų gydymui, tokių kaip širdies ligos, antsvorio sukeltos ligos, ir kitos.
 • laimingesni, sveikesni ir energingesni mes visi
 • daugiau laimės širdy, žinant kad sutaupei gyvūno gyvybę
 • daugiau gydytojų laiko atlaisvėtų pasirūpinti kitoms svarbioms sritims
 • harmoningesni ūkiai, be taršos atliekomis užnuodytomis bakterijomis, vaistais ir kt.

TELEVIZIJA, MEDIA

Lietuvos žiniasklaida šiuo metu yra laisva viešinti bet kokį turinį, net ir žalojantį asmens savivoką, suformuojantį neteisingą, iškreiptą pasaulėvaizdį, neva “pasaulis yra žiaurus ir tu turėsi toks būti, kad jame išgyventi!”. Juk tai praėjusio šimtmečio sąvokos! Būtent jais ir buvo grindžiami karai!

Ar teisingiau būtų uždrausti žiniasklaidai rodyti tokį turinį (pavyzdžiui filmuose žudomas žmogus be jokios pateisinamos priežasties, vien parodomas pasitenkinamas žiaurumu). Manau klausimas sudėtingas, nes kol žiniasklaida finansuojama reklamos, tol linkusi išlepinti žiūrovo žemuosius insttinktus. Šį finansavimo principą pakeitus kitu, didžioji dalis problemos išsispręstų savaime. Turbūt retas kuris natūraliai atsikėlęs ryte svajoja “nu kokią šlykštynę šiandien eteryje parodyt, kad žmonėms koktu ar baisu pasidarytų ir gyvent nebesinorėtų?” :). Turbūt kai rinkosi žurnalistiką, jaunas žmogus ne tokį turinį kurti svajojo.

Reklamos skatinančios nusikaltimus, smurtą, alkoholį, taip pat ir filmams kuriuose skatinamas kerštas, propaguojama “akis už akį” turi būti ribojamos.

Taip pat galėtų juk būti referedumo principu klausimas visuomenei – ar žiniasklaidai reikia reguliavimo ar nereikia? Be abejo prieš tai pateikti visuomenei paaiškinimą, kas yra aukštos vibracijos (pozityvios emocijos), kas yra žemos, kad susergama ne tik dėl fizinių priežasčių, o pagrinde dėl karminių, kas yra sielos misijos, visa tai turi irgi būti siūloma aptarti, laisvu būdu, leidžiama kiekvienam rinktis. Galimas diskursas ir sekuliaresniu modeliu, tada remiantis psichologijos, žiniom ir tyrimais pagrindžiama. Jeigu po visos diskusijos dauguma rinksis seną režimą, be atjautos, gyventi su skausmu ir baime, tada padarėm ką galejom. 

Youtube ir kitos viešo turinio platformos, portalai, visas online turinys turėtų būti įpareigojami dėti gaires, priklausomai nuo koks turinys jame rodomas – smurtas, patyčios, seksas. Ir jeigu žmogus nesutinka tokio pobūdžio tirinį žiūrėti, jis neturi būti užkluptas netikėtai!

Išmaniuose prietaisuose turi būti amžiaus patikrinimas, kad gairemis pažymėtą turinį leisti rodyti ar ne.

Tai pat daugiau pozityvaus turinio skatinimo – programų su sąmoningumu, pokalbiais, bendravimu, vertybėmis. Tai gali būti skatinama subsidijomis valstybės lėšomis.

VERTINIMAS

Kai augame, pasitikime kitu, kito nuomone pasakyta apie mus, netgi netyčia ištartas žodis gali įstrigti ilgam. Todėl nepaprastai svarbu kiekvieną vertinimo kriterijų (tu – geras, vadinasi mylėsiu tave; tu – blogas, nekenčiu tavęs) pakeisti švelnumu, atjauta. Tai ne visada lengvai gaunasi, ypač kai daug dar žmonių užaugo tokioje visuomenėje, kur tyčiotis, vertinti vienas kitą yra normalu. 

Štai pavyzdys. Vaikas mokykloje mokosi rašybos. Ir jam nesiseka. Prieina mokytojas ir parašo jam dvejetą. Vaikas iškart išsigąsta, pasitelkia rolę “aš dvejetukininkas”, klausia savęs “ką dabar pasakys apie mane mama”. Jis neskiria kad jo pasiekimai tai ne jis pats. Vaikas tapatinasi su ta role kuria jį laiko suaugusieji, bendraamžiai ir leidžia toms rolėms tarpti viduj. O kas jeigu grįžusį jį mama bara? Tada tos rolės pasitvirtina. Ir toks suaugęs vaikas gali nepasitikėti savo jėgomis, turėti didelį nenorą kažką keisti, jame vis gyvuos nuostata “aš juk tiek stengiausi kai buvau vaikas, ir man taip “nesisekė”, tai kam stengtis?’.

Tačiau jeigu mama ar mokytoja mokyloje jį ir pabara, bet su švelnumu, ir leidžia jam suklysti, tai jau kur kas švelnesnis reikalas. Aš visgi siūlyčiau ir šiuos vertinimo kriterijus, tiek vaikams, tiek suaugusiems pakeisti kitkuo – meile, pagalba. Tada neišsivystys savęs paniekinimo sindromas ir toks žmogus galės ir norės kurti, duoti daugiau sau ir visuomenei. Su tokiu žmogumi norėsis bendrauti, jis kaip magnetas trauks prie savęs bendraminčius, tyrinės pasaulį, žais, ir be galo žavėsis.

Kai jaunas žmogus mokosi universitete ir jam rašomi balai, jis gali jaustsi žymiai pažangesnis už bendraamžius (ego), arba nusivilti savęs vertinimais ir priimti juos, laikyti save neadekvačiu. Juk reikia pasakys kažkas turėti visuomėnje suvenodintą vertinimo, balų sistemą – kaip kitaip žinosi kas yra kas? 

Taip yra visuomenėje, kurioje yra neišsivystęs geras empatiškumo, meilės, pagarbos kiekis. Tokioje visuomenėje visi vertinami kritiškai, o už klaidas baudžiama. Duodama ir pasitaisyti, tačiau retais atvejais.

Vietoje bausmių aš siūlyčiau taikyti savarankišką “baudžiamojo” pasirinkimą, kurios “bausmės” pagalba jis mokinsis ir sau padės. Nes tikslas juk niekada nėra nubausti. Baudžia tik žiaurieji, o iš širdies niekada negali bausti.

Tuo pavyzdžiu remiantis, sakykime nusikaltėlis kuris sėdi kalėjime, jis sėdės ten tiek, kiek pasirinks pats. Išvis izoliacija yra apskritai naikintinas dalykas. Padaręs kažkam žalą žmogus turi jausti atsakomybę mokytis pačiam, todėl baudimas uždaryt gali net ir tą mažiausią norą mokintis. Juk visi nori būti mylimi, švelnūs, tik tai sėdi giliai viduje, kol auros paviršius susišiauštas žaizdom. Kiekvienas ateityje turės ratą specialistų kurie savo ypatingu dažniu darbuosis su žmogumi. Galbūt valandą katalikų kunigas, galbūt kitą budistas, ar pažaisti su vaikais jam padės prisiminti ką reiškia džiaugtis, šypsotis. Bausmės pakeitimas savarankišku tobulėjimusi yra toji kryptis.

BŪSTAS GYVENTI TURI BŪTI PRIEINAMAS VISIEMS

Visi žmonės, nuo pilnametystės, net neturėdami pastovių pajamų ir užstato, privalo gauti iš valstybės garantuotą paskolą pirmam nuosavam būstui. Tai pakeis jauno žmogaus pinigų švaistymą nuomai. Valstybei tai nieko praktiškai nieko nekainuotų, nes paskolas suteiktų bankai. O jauniems žmonėms tai būtų didžiulis privalumas, nes kiti visą gyvenimą ir gyvena nuomojame būste, švaistydami savo lešas, niekuomet nenuspirkdami nuosavo būsto. Nuosavas būstas suteikia žmogui pasitikėjimą savimi, atsakomybės jausmą.

Net jeigu jaunuolis nuomos neturi iš ko susimokėti ir kelis mėnesius praleidžia -tuo mėnesius dengia valstybė bankui skolindama, o jaunuolis po 5 ar 10 metų turėdamas stabilias pajamas gražins valstybei. Tie keli studijų metai neturi būti valstybei didelė našta laikiinai kompensuoti kelis nemokumo mėnesius per metus.

PATYČIŲ MINIMIZAVIMAS, EDUKAVIMAS

Labai gera iniciatyva žmonėms priminti, kad tyčiotis yra negražu. Tik aš manau kad daugelis šiai dienai dar neskiria KAS yra pašiepimas/patyčios/netikras nenuoširdus bendravimas. Labai geras žingsnis atkreipimas į empatiškumą. Bet tai mažai keičia senamadiškų pažiūrų (kur kiekvienas už save), ar pavyzdžiui supykusio ant gyvenimo, ciniško žmogaus sąmonę. Čia kompleksiškai reiktų žiūrėti, edukuoti visuomenę, per TV ir kitais projektais. Manau geriausia žmonės mokosi, kuomet patys patiria švelnumą.

Mano žemiškos kompetencijos

Nesu visų reikalų ekspertas. Būtų kvaila jeigu taip teigčiau, tačiau intuityviu, ekstrasensoriniu būdu gaunama informacija, sielos vedliams padedant, sujungta su asmenine patirtimi, atveria duris į naujas idėjas.