Pasistenkime būti geri, suprantantys, pakantūs šiuo metu mažai gėriu tikintiems, pesimizmo apimtiems broliams ir sesėms. Dažnas jų, nevilties apimtas ne tik pats paskendęs bus skausme, tačiau ir kitiems riktels “Ei! Ko čia šypsaisi? Tau čia ne atostogos! Marš greitai liūdėti kaip ir aš liūdžiu, nes tavo pozityvas mane nervuoja”.

Cinizmas yra kai žmogus pats negali būti laimingas, todėl nuodija kitus pesimizmu, iš to jausdamas pasitenkinimą kad neva aspaugojo kitus nuo gręsiančio nusiminimo. Tas elgesys išsiplėtoja į draudimus, gasdinimus baudomis, kalėjimu ir t.t. Visa tai yra senas išgyvenimo žaidimas, pirmos čakros lygis. Nenusirisk iki to dažnio. Atpažink ir apeik. Ginčytis neverta. Pataupyk nervus 🙂 

Pasistenkime būti atlaidūs vieni kitiems. Juk ir piktumo apimtas žmogus galvoja, kad elgiasi teisingai. Jo dažnyje, jo vibraciniame lygmeny – jis sau pačiam teisus. Ir išorė jam atspindės jo pasirinktą tobulėjimo/žaidimo lygmenį. Kas pasirenka kovos lauką – tikėtina sulauks daugiau kovos. Kas meilės ir vidinės ramybės – sulauks daugiau to. 

Daryk savaip – taip, kaip jauti geriausiai. ❤️ Širdis pasakys. Jeigu viduje jauti pozityvą – tu JAU esi virš barjero, JAU pereinį į naują lygmenį, šiuo keliu paseks ir visa žmonija, anksčiau ar vėliau. Tu esi vienas pirmųjų! Šiuo “ne atostogų” metu kaip pasakytų cinikas, rekomenduoju kaip tik naudotis ATOSTOGOMIS-RESTARTU, praleisti daugiau laiko nuoširdžiame pokalbyje su artimu bičiuliu (kad ir telefonu), šeimos nariais, atlik meditacijas, jeigu turi galimybę – gamta, grynas oras LABAI subalansuoja kūną, energetinį lauką, atsistato imunitetas. Žemė gamtoje turi savybę sugerti streso ir nerimo energiją. 💪🙏🥳