SEMINARŲ ĮRAŠAI
ĮŽANGA
MEDITACIJOS
PASKAITOS
POILSIUI

PRAKTIKOS ENERGIJOS JUTIMUI LAVINTI

Tai tik keletas paprastų populiarių praktikų, kaip stiprinti savo energetinį lauką. Galėčiau surašyti jų ir daugiau, tačiau dauguma jų reikalauja teisingo pristatymo kaip jomis naudotis – tad jas atliksime Ekstrasensorikos pagrindų, Išsilaisvinimo ir Visata atsiveria Tau kursuose.