SEMINARŲ ĮRAŠAI
ĮŽANGA
MEDITACIJOS
PASKAITOS
POILSIUI

Piktavališkų esybių, žmonių monai, energetinės atakos. Kaip jas atpažinti, kad apsaugos nebūtų pažeistos

Labai svarbu žinoti, kad nėra leistina padėti žmonėms, kurie nesutinka priimti pagalbos, kurių siela neatveria širdies pokyčiams. Taip yra gerbiama laisva sielos valia Žemėje. Šio principą pažeidžiant, brukant per prievartą pagalbos siūlymą, o dar blogiau jį energetiškai “gydant” prieš jo žinią ar sutikimą, įtraukia mus į karmos žaidimą.

Jeigu žmogus renkasi sutikti priimti pagalbą, pokyčius – tada taip. Todėl yra labai svarbu išiaiškinti, susitarti.

Kita svarbi žinia, kad ne tik mes, tačiau ir piktai nusiteikę žmonės, ar esybės gali turėti ketinimą brautis į to žmogaus vidų, praskanuot kas ten. Gal koks lobis jiems yra ar nemokama energija? Visa esmė, kad Visata ir čia koreguoja – niekas būdamas žemose vibracijose negalės pasiekti aukštesnėse vibracijose esančios sielos. 

Negalėdami nuskanuoti kad yra žmogaus auros viduje, piktos valios žmonės ar esybės daro visokias gudrybes, išdaigas, viliones, masina jo ego pasinaudoti pasiūlymu. Visų tokių apgavysčių tikslas pradžiai yra tik vienas – gal nulaužti tas natūralias šviesaus žmogaus auros apsaugas.

Nes kol apsaugos aktyvios, nieko negatyvaus, kas neturi sielai reikšmės mokintis, negali žmogui nutikti. Taip jau Visatoje sutvarkyta, toks jau dėsnis.

Taigi piktavalis gali ir keletą metų kurti planus kaip prigauti, kad tik patikėtų jo apgaule. Be šviesaus žmogaus karmos sutikimo mokytis iš tų patiriamų, gana skaudžių išdaigų, jokių galimybių jį sužeisti nėra.

Kai žmogus iš šviesaus posluoknsnio, kad aukštai būdamas, dar turi ko mokintis žemėje per žemas vibracijas, arba turi savyje kažkokios kaltės (kaltė yra įsitikinimas, kad turiu būti dėl kažko nubaustas. Tai gali būti ir įsivaizduojama kaltė) ar graužiasi dėl kažko, nepasitiki savimi (savo valios atidavimas kitiems gana rimtai pralaužia šias natūralias sielos apsaugas), tuomet jo auros apsaugoje atsiranda kiaurymės. Štai per jas ir pradeda būti matoma žemesnian posluoksnin šviesiojo žmogaus auros ir kita informacija. Tada kaip magnetas suveikia traukos dėsnis – “mokinys” susiranda “mokytoją” šiuo atveju, tik iš piktesnės pusės. Tam, kad išmokti pamokas ir daugiau nekartoti tos pačios negatyvios vibracijos.

Iki tol gali lgai gali tekti piktukui ieškoti, spėlioti, praktiškai loterijos būdu, aklai, nes ką kito padarysi? Kol šviesaus žmogaus auros laukas uždarytas, natūraliai apsaugotas, jokių jo spragų nėra, jokia informacija apie jo galimus pažeidimus nenuteka į žemesniuosius lygmenis. 

Kartais netyčia piktukui labai pasiseka, kuomet aukštasis sugeba kokią ego kvailystę viešai daryti, o piktasis tuometu yra visai šalimais ir tai pastebi. Tad gali prasidėti manipuliavimas, tą siūlo galą pagavęs žemesnioji dvasia ar žmogus vysto strategiją kaip dasiirti dar giliau iki auros gelmės, kur yra daugiau žinių ir energijos.

Pirmieji bandymas dažnai būna nekalti – pasilabinimas, labai malonus (pernelyg malonus), jis dėtis gali kaip jumis susižavėjęs (manipuliuoti šviesiojo ego), kaip nori su šviesiuoju susipažinti, prizipažinti “meilėje”, nors mato pirmą arba antrą syk ir pan. Čia reiktų nesuklupti ir išlikti budriam, nes jau per pirmuosius bandymus, įsijungia vidiniai aliarmai mumyse ir intuicija sako – kažkas čia ne taip! Tokiu pirmuoju bandymu bandoma atkreipti į save dėmesį, o gal kartais gasdinama (“pasaulio pabaigos” mokslai ypač tuo gąsdinimu, prievartos teorija remiasi). Čia, kaip ir visada – be galo svarbu išlikti savo vidinėje ašyje ir nepasiduoti manipuliacijoms. Tokiais pirmais bandymais bandoma sužinoti – kokios dar šviesiojo paslaptys neatskleistos. Kur dar gali paspausti ar pakenkti, pagąsdinti? Už kokio dar ego kabliuko gali užkibti šviesiojo sąmonė.

Būna kad šviesus žmogus paklauso intuicijos ir piktasis atšlyja.

Tačiau kartais žmogus ir nekreipia dėmesio į intuiciją. Na o gal jis dar nepatyręs atpažinti.  Arba jis/ji labai nori sužinoti kas gi pateikto pasiūlymo viduje? O gal koks iš tiesų lobis? Gal tas kurio jis taip ilgai ieškojo? 

Ir priklausomai kas turime kokių prisirišimų vis dar savyje, galime taip ir pasimauti ant šitos istorijos, dar ir dar sykį. Tol kol išmoksime atpažinti ydas savyje (nemylėjimas savęs viena dažniausių), ir nedaryti taip, kad mūsų vidus prieštarauja.

Bet kad ir kaip sunkiai yra įklimpęs, užtena vieno pastebėjimo, vienos minties ir apgaulės keras tampa atpažintas. Tada piktojo kerai sklaidosi ir jis nebegali juo manipuliuoti. Šviesiosjo apsauga atstatyta automatiškai. Net nieko daryti nereikia. Piktasis vėl atsiduria tarsi už sienos, kur nieko praskanuoti ar įdiegti šviesiajam jau nebegali. Bandyti gali, bet jo bruožas, raštas jau atpažintas ir šviesiojo aura iš šios buvusios atakos susikuria sau imunitetą. Ir gali kitiems su juo ryšyje esantiems esantiems perteikti šias energetines žinias.

Piktieji kartais ilgai studijuoja asmenį kuriam pakenkti ketina, nes tam sueikvoja labai daug energijos – visiem tiem pirminiam keram sukurti, apgauti. Dvasia turi būti praktiškai įsitikinus savo apgaulės sėkme, arba turi būti įsprausta į kampą gintis (kaip velnias prašomas lauk iš bažnyčios). Kam kitaip jam energiją švaistyti. Juk aukštasis gali bet kada tiesiog op ir sugrįžt į save, į savo apsaugas. Jam užtenka tik atpažinti pasirinkti šį asmenį išstumti iš savo ryšio.

Dar svarbu žinoti, kad po ilgai trukusios apgaulės, per atsivėrusias spragas švisaus žmogaus auroje, piktasis jam “instaliuoja” kažkokį energetinį burtažodį. Tokie pavyzdžiai, kaip “nepasitikiu savimi”, “negaliu nieko padaryti, viskas ne mano valioje” “jis žino geriau”, “nesugebu nieko” ir panašūs. Kiekvienam tai skiriasi, bet dažniausiai jie panašūs. Šitus instaliavimus vadinu energetiniais parazitais. Tai nėra gyva esybė kuri prisisiurbia, nors pasitaiko ir taip, o toks kaip kablys ar siurbtukas. (Jeigu skanuodami kitą žmogų ar savyje per meditaciją pastebėsi kažkokius siurbtukus, žinok kad tai apie tai, kad kažkas siurbia tavo ar kito gyvybinę energiją, per tai neduoda jo aurai natūraliai atsistatyti). Netikėk tai pasiūlymais (ar klientui pasakyk netikėti, jei gydysi kitą žmogų) ir pasakyk, liepk tai dvasiai, tiems čiuptuvams tučtuojau liautis!

Tada greičiausiai tenka tokiam apgautam šviesiajam šiek tiek padėti, tai sugebame visi mes, šviesieji, o jei dar kas ir šviesia magija užsiimate, Reiki gydymu, išvis nesudėtinga. Tada būdamas savo šviesiosie vibracijose ir konsultuodamas tą kurį vis dar apgaudinėja žema esybė, gali jam pasakyti pasitelkęs savo intuiciją – “pažiūrėk čia, pastebėk čia. Ar tave tas <piktasis> tikrai myli? Ar tikrai linki tau gero šiuo veiksmu?” Ir štai tokiu vedimu, galima per pusę valandos nusikratyti pusės arba ir visų astralinių parazitų ar tų kablių – ryšių su piktais žmonėmis. ATPAŽINTI tas instaliuotas, kurios yra ne iš jo sielos. Vien atpažinimas išsprogdina ir išsklaido visas parazitines būtybes, saitus ir kitus negerus mums kenkti galėjusius dalykus. Tokia yra šviesios magijos galia. Aš ja naudojuosi, skatinu ir jumis ją naudotis. Šviesos, meilės pasiuntimas sau ar į kitą asmenį irgi veikia labai puikiai, Hoponopono todėl ir yra labai šauni praktika, nes veikia energetiškai. 

Iki tol pačiam apgautajam dar sunku matyti kas ant jo auros uždėjęs kablį, kol jo paties ego užstoja.

Reikia suprasti, kad tai nėra neteisybė. Per šį procesą mokosi abi sielos. Šviesus mokinys mokosi atpažinti savas ydas ir neleisti kitiem juo naudotis, mokinasi savigarbos, mylėti save ir kitų gražių dalykų. Tamsesnem posluoksnyje esanti siela savo ruožtu ir mokosi, dažniausiai karmos principu, gauna atsaką už savo padarytą veiksmą, tada ilgai jį studijuoja, žiūri ar tai gerai jo sielai ir t.t.

Kartais tai užtrunka ištisus gyvenimus ar šimtmečius, kol išmoktos karminės pamokos palieka juos abu.