SEMINARŲ ĮRAŠAI
ĮŽANGA
MEDITACIJOS
PASKAITOS
POILSIUI

Sielos vedliai, kas jie?

Iš mano straipsnio žurnalui Raktas

 
Daliai žmonių tokia informacija nėra nauja, nors visgi bus skaitančiųjų, kuriems kils klausimas kas tie sielos vedliai?
 
Sielos vedlį mums paskiria, kai siela pereina tam tikrą ribą iki šio pasaulio dažnių, vadinkime, kad ji gimsta. Tai yra geranoriškas dviejų šviesos esybių – mūsų sielos ir mūsų vedlio – susitarimas. Šiame ryšyje niekas nėra nieko skolingas; dalindamiesi bendraujame, augame. Vedlys mums ištiesia ranką, kai sunku, kai nepanešame krūvio, per kurį susitarėme ateidami į Žemę mokintis. Tai nėra būtina sąlyga mums bendrauti, t.y. šis sunkumas. Bendravimas su sielos vedliu vyksta nuolatos, net kai miegame. Tuo metu mūsų sielos sąmonė dalimi atsiskiria nuo tapatinimosi su žemės kūnu, ir mes paskrajojame kitais dažniais, susitinkame šviesos esybes ir savo angelus (tai nėra tas pats, kas sielos vedliai). Tik dažniausiai savo skrajojimų neprisimename, juos vadinu kelionėmis astraliniame pasaulyje. Nes žemės dažnis (kūnas, ego, nuoskaudos ir kt.) blokuoja prisiminimus iš šviesaus astralo. Tačiau prisiminti mums nėra būtina, šie prisiminimai visada lieka mūsų sielos lygmenyje.
 
O kuo angelai skiriasi nuo sielos vedlių?
 
Angelai yra su mumis susietos būtybės, jie saugoja mus fiziniame lygmenyje. Kiekvienas turime po viena, du ar daugiau mus saugojančius angelus. Jeigu atsitinka kažkas kas ne pagal sielos planus, tada sielos vedliai ir angelai tariasi kaip žmogui padėti išbristi. Angelai įsikiša kai reikia greitos fizinės intervencijos. Sielos vedliai yra atskiros būtybės, gyvenančios savo realybėje, jie mus mato kaip šviesos šaltinius. Sielos vedliai atsakingi už mūsų žemiškąjį supratimą apie reiškinius, pataria ir pateikia geriausios krypties pasiūlymą. Fiziniame lygmenyje jie nedalyvauja tiesiogiai.
 
Ar visada sielos vedliai žemiškajam Aš suprantami kaip vizualizacija (tam, kad protui būtų lengviau suprasti, sielos vedlio energija išjaučiama vidiniu matymu regint ją per tam tikrus fizinius bruožus)?
 
Ne, tikrai nėra būtina matyti vaizdus. Kas geba pamatyti šviesos vibracijų vizualizacijas – nuostabu! Gera matyti vaizdus, atpažinti tame vaizdinyje savąjį sielos vedlį ar vedlę (sielos vedliai, kaip ir pačios mūsų sielos lyties neturi).
Gerai pasitreniravus, galima sielos vedlį jausti. Kaip jis jaučiasi? Kaip šiltas, mielas, geras ryšys. Kaip asmuo, su kuriuo kalbi ir kurio nematai per telefoną, bet jauti, koks jis geras ir norintis tau padėti.
 
Kiek paprastai žmonės turi vedlių ir ar visi juos turi? Ar tai energija šviesios esybės, neturinčios kūno, kuri konkrečiam žmogui gali padėti viso žemiško gyvenimo metu, ar visgi sielos vedliai keičiasi, mainosi?
 
Sielos vedliai yra kelių tipų. Kiekviena siela (mes kartais kai kreipiamės į sielos išmintį, tariame „mano aukštesnysis Aš“) turi asmeninį sielos vedlį, su kuriuo dirba daugybę gyvenimų. Ši esybė, kiek man žinoma, renkasi Žemę įsikūnijimui tik ypač retais atvejais, o paprastai lieka energetiniame lygmenyje. Jai šio energetinio kūno pakanka savo užduotims atlikti.
Taip pat yra ir kiti sielos vedliai, dalis jų mums priskirti mokymosi proceso palengvinimui, dalį jų mes pasišaukiame patys. Pavyzdžiui, domėjimasis astraliniais dalykais, sąmoningu sapnu prišaukia būrį pakeleivingų sielų, kurios astraliniame pasaulyje turi savo gyvenimą, bet jos susidomėjusios ir tuo, kas vyksta mūsų Žemėje, todėl turi ir savo interesų išmokti iš šio ryšio šio to, ir mums nori nuoširdžiai pagelbėti. Toks savanoriškas, laisvai susitartas tarsi Mokytojų simpoziumas 😊
 
Kuo skiriasi sielos vedliai nuo aukštesniojo Aš?
Aukštesnysis Aš – tai sielos sąmonė. Gali sakyti, kad tai praktiškai viena ir tas pats. Siela be Aukštesniojo Aš turi ir kitus savo „kūno“ aspektus – žemės vaidmenį, rolę; aurą; ir kitus aspektus. Siela taip pat turi aukštesniąją dalį – oversoul – aukštesnįjį lygmenį, kuriame tobulėja ir auga kartu su kitomis sielomis. Mes tame darinyje neišskiriame kiekvienos sielos individualybės bruožų, tiesiog sakome, kad tai vientisas darinys. Oversoul taip pat turi savo aukštesnįjį lygmenį, tad kiekviena siela yra bendro kolektyvo dalis. Ir taip kyla aukščiau, iki pat kur „siela“ susijungia su Kūrėju.
 
Kada mes galime kreiptis į sielos vedlius ir aukštesnįjį Aš?
Visada. Neišnaudosime jokio limito, nes tokio nėra. Kaip tik sakyčiau priešingai, dažnesnis ryšio užmezgimas atgaivina sielos prisiminimus Žemėje, ir mums darosi bendrauti vis lengviau.
 
Kaip tai padaryti? Kaip užmegzti ryšį?
Meditacijos metu (t.y. susitelkus ir atsipalaidavus vienu metu), ištark „labas, sielos vedly. Čia aš, tavo draugas. Duok ženklą, kad mane girdi“. Ir leisk sau išjausti šį ryšį, neskubėk. Praeis laiko ir tavasis sielos vedlys atsiųs tau mokymus, kursus ar priemones, kaip šį ryšį sustiprinti. Neskubėk, duok jam laiko. Tam, kad šis ryšys užsimegztų greitai, reikia, jog Tavo sąmonėje būtų mažiau prievartos, liūdesio, tragiško interpretavimo apie pasaulį. Tam labai padeda širdies atvėrimas (tokios praktikos kaip Hoponopono man yra mėgstamiausios). Duok sau laiko mokytis. Nereikia savęs versti viską išmokti akimirksniu, tai neįmanoma užduotis. Siūlyčiau pasimėgauti mokymusi, patirtimis ir kursais, ir daug ko čia Žemėje būdamas gali išmokti.
 
Per kokius pojūčius pajuntama, kad ryšį užmegztas – procesas, transliacija vyksta?
Tai visada geras jausmas. Jautiesi, kad tau sako tiesą, per tave plūsta šilumos bangos. Jautiesi palaikomas, niekuomet neteisiamas ir nevertinamas tavo elgesys. Pabendravus ateina lengvumas, o liūdesys išsisklaido. Sielos vedlys niekuomet nevers tavęs daryti kažko per prievartą ir negąsdins. Jeigu pajutote kažką negatyvaus, tada tai ne sielos vedlys. Tokiu atveju nutrauk ryšį, pasiųsk į Šviesą (Kūrėjo link), ir sugrįžk į save. Paklausk savęs – ko man dabar labiausiai reikia, kad pasikviečiau ne sielos vedlį, o žemesnių vibracijų esybę? Jeigu atsakysi sau į tai, tada stipri karminė grandis susilpnės, ir pro tavo žemesnių vibracijų šydą, tikėtina, prasimuš šviesos vibracijų esybės.
 
Ar visi žmonės gali ir ar vienodai gerai gali įsiklausyti į aukštesniojo Aš vedimą bei užmegzti ryšį su sielos vedliais?
 
Kad visi gali, tai, žinoma, taip. Kaip nėra kūno be sielos, taip nėra ir sielos, nesusijusios su savo sielos vedliu. O ar gerai šį ryšį girdėsime, priklausys nuo Žemės misijų, ir nuo to, kaip stengsimės šį ryšį užmegzti.
 
Ką daryti žmonėms, kuriems sunku užmegzti ryšį su sielos vedliais ir aukštesniuoju Aš? Kokie metodai jiems padėtų?
 
Kaip minėjau, paprastas metodas yra išjaučiant pakartoti tiek, kiek reikės mintyse žmogui, situacijai, kurie tau nemieli – atsiprašau, atleisk, myliu/gerbiu/suprantu tave, ačiū (Hoponopono). Toks metodas labai palengvina kelią Žemėje, mažina prisirišimų skaičių, duoda įžvalgos ir suteikia laisvės. O toliau visi keliai atviri – gali mokytis Taro dėlionių sistemos, gali pažinti runas, gali ir tiesiogiai mokintis chanelinimo (metodas, kuomet viena siela, pavyzdžiui, aš taip darbuojuosi, perduoda per save savo ar kitų vedlių žinias kitiems žmonėms). Labai padeda ekstrasensorinių gebėjimų lavinimas, to taip pat mokinamės kursų metu. Visai nesunku, to išmokti gali kiekvienas norintis.
 
Kaip galime suprasti, kad aukštesnysis Aš ar sielos vedliai mėgina tarsi perspėti, kad verčiau rinktis kitus gyvenimo sprendimus tam tikrose situacijose, užmegzti ryšį, perduoti žinutes žemiškajam Aš?
 
Sielos vedlys gali atsiųsti žinutes per kitą asmenį, tam yra susitarimai su jo sielos vedliu. Taip pat gali ateiti ir kitas vedlys į pagalbą. Pavyzdžiui, angelas, kai tikrai to reikia, netgi kuriam laikui manifestuoja Žemėje fizinį kūną, susitinka su savo žmogumi ir pasako jam tai, ką jis tuo metu turi išgirsti, tada išnyksta lyg ir nebuvęs.
Siūlyčiau žiūrėti į sinchroniškumus. Čia labai daug yra ką pasakoti 😊, tad galbūt kitą kartą.
 
Ką turi galvoje sinchroniškumus? Kas tai?
 
Sinchroniškumai yra kai mes atpažįstame sutapimus. Pavyzdžiui pasikartoja dažnai tie patys skaičiai visose gyvenimo srityse. Arba išgirsti tą patį vardą per dieną keletą kartų. Arba tau pasako žmogus kažką ir tu prisimeni kad tą jau kažkur girdėjai, tik neprisimeni kada (gali būti ir sąmoningo sapno metu jau esi susitikęs tą asmenį dar prieš išauštant rytui). Sinchroniškumais yra pagrįstas visas Visatos veikimas.
 
Kada galime jausti, kad žemiškasis Aš gyvena darnoje su aukštesniuoju Aš? Kad žmogus gyvena pagal sielos planą?
 
Sielos planų, misijomis vadinamų, yra daugybė. Tai nėra vienintelis tikslas. Tikslai ir jiems reikalingos mūsų savybės yra pasirenkamos sulig atėjimu į Žemę. Kad esi susiderinęs su sielos planu jausi iš to, kad tave gyvenime pradės lydėti vis daugiau sinchroniškumų, vis daugiau vidus manifestuos visko išorėje. Viskas vyksta lengvai ir supranti priežastis ir ryšius. Pavyzdys – pagalvojai apie asmenį ir jis tau skambina. Arba galvoje iškyla žodis „pianinas“ arba matai jo vaizdinį, o šalia suskamba jo akordai. Jausi kad esi lydimas vedlių.

Plačiau susipažinti su sielos vedliais rekomenduoju Michael Newton knygoje Sielų kelionės

Knygoje pasakojama apie regresinės hipnozės būdu žmonių pasakotas istorijas, kaip siela atsimena savo praėjusius gyvenimus, savo sielos Gidus, giminingas sielas, bei tai kuo užsiėmė tarp gyvenimų Žemėje.

Įsigyti iš leidyklos (internetu)

Įsigyti internetu

Jeigu nebeliko leidykloje šio nuostabaus leidinio, skaitykite PDF kurį nuskanavome, gero skaitymo!

Atsisiųsti PDF